0586163873

 1. A

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Cẩm Lệ] Việc tìm người Tuyển 3 Thợ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  TUYỂN 3 THỢ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn...
 2. A

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Sơn Trà] Việc tìm người Tuyển 10 Nữ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  TUYỂN 10 NỮ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn...
 3. A

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Sơn Trà] Việc tìm người Tuyển 5 Thợ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  TUYỂN 5 THỢ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn...
 4. A

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Ngũ Hành Sơn] Việc tìm người ***Tuyển Thợ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  ****TUYỂN THỢ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn...
 5. A

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Hải Châu] Việc tìm người Tuyển 5 Nam Nữ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  TUYỂN 5 NAM NỮ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn...
 6. A

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Thanh Khê] Việc tìm người Tuyển 5 Thợ Nữ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  TUYỂN 5 THỢ NỮ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn...
 7. N

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Thanh Khê] Việc tìm người Tuyển 4 Nữ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  TUYỂN 4 NỮ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn chotot.com
 8. N

  VIỆC TÌM NGƯỜI [Quận Hải Châu] Việc tìm người Tuyển 10 Thợ Nữ Gia Công Tranh Thêu & Tranh Đín

  TUYỂN 10 THỢ NỮ GIA CÔNG TRANH THÊU CHỮ THẬP & TRANH ĐÍNH ĐÁ TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC - Nam / Nữ mọi độ tuổi - Thêu Tranh Chữ Thập & Làm Tranh Đính Đá Tại Nhà - Có tiền CỌC khi nhận tranh $$$$$ Thu nhập : 200 000 - 4 00 000 / tranh Liên hệ 0905 994 801( ZALO / FB ) Nguồn...
Top